zamkniety

Utworzony 2017-03-30.08:32:26 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-02.12:55:47 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-02 12:55:47Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-07-27 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-08-10 08:24:07Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
lat: 51.24708 -> 51.2458797649
z: 14.0 -> 16.0
lon: 22.50685 -> 22.5069952011
2017-07-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-30 08:32:26Basia | Yanosikcreate

2017-03-30 - data 1046

History
Date User Action Args

2018-07-27 - data 1045

History
Date User Action Args
2018-07-27 07:00:00anonymoussetnote: 1084047.0 -> 1468166.0
2017-11-27 10:42:14zbroneksetdate: 2018-03-31.00:00:00 -> 2018-07-27.00:00:00
2017-08-10 08:24:07Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-30.00:00:00 -> 2018-03-31.00:00:00
2017-07-30 07:00:00anonymoussetnote: 1084047.0