zamkniety

Utworzony 2017-03-28.09:55:37 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-05-16.13:09:21 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-05-16 13:09:21Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-05-11 13:19:57Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-05 13:25:46anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-28 09:55:37Olga | Yanosikcreate