zamkniety

Utworzony 2017-03-28.09:55:37 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-05-16.13:09:21 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-05-16 13:09:21Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-05-11 13:19:57Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-05 13:25:46anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-28 09:55:37Olga | Yanosikcreate

2017-03-28 - data 1036

History
Date User Action Args

2017-05-22 - data 1035

History
Date User Action Args
2017-05-11 13:19:57Olga | Yanosiksetdate: 2017-04-30.00:00:00 -> 2017-05-22.00:00:00
2017-05-05 13:25:46anonymoussetnote: 986626.0