zamkniety

Utworzony 2017-03-28.09:18:28 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-04-12.12:31:59 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-04-12 12:31:59Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-03-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-03-28 09:18:28Basia | Yanosikcreate

2017-03-28 - data 1034

History
Date User Action Args

2018-03-31 - data 1033

History
Date User Action Args
2018-03-31 07:00:00anonymoussetnote: 1343576.0