w-trakcie

Utworzony 2017-03-27.07:32:26 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-01-25.13:43:55 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-25 13:43:55Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-20 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-27 07:32:26Olga | Yanosikcreate

2017-03-27 - data 1026

History
Date User Action Args

2018-03-01 - data 1025

History
Date User Action Args
2018-01-25 13:43:55Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-20.00:00:00 -> 2018-03-01.00:00:00
2017-12-20 08:00:00anonymoussetnote: 1243828.0