zamkniety

Utworzony 2017-03-27.06:18:31 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-06-26.10:56:03 przez maraf24.

History
Date User Action Args
2019-06-26 10:56:03maraf24setstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-10-30 13:31:58Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-10 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-27 07:12:29Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-03-27 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-27 06:18:31Basia | Yanosikcreate

2017-03-27 - data 1024

History
Date User Action Args
2017-03-27 07:00:00anonymoussetnote: 942238.0

2017-11-30 - data 1023

History
Date User Action Args
2017-10-30 13:31:58Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-10.00:00:00 -> 2017-11-30.00:00:00
2017-10-10 07:00:00anonymoussetnote: 1167874.0