w-trakcie

Utworzony 2017-03-20.11:07:45 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-06-26.14:17:50 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-06-26 14:17:50Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-01 23:05:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-20 11:07:45Olga | Yanosikcreate