w-trakcie

Utworzony 2017-03-20.11:07:45 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-06-26.14:17:50 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-06-26 14:17:50Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-01 23:05:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-20 11:07:45Olga | Yanosikcreate

2017-03-20 - data 1018

History
Date User Action Args

2017-08-31 - data 1017

History
Date User Action Args
2017-08-22 09:44:57Iga | Yanosiksetdate: 2017-08-18.00:00:00 -> 2017-08-31.00:00:00
2017-08-08 12:45:26Olga | Yanosiksetdate: 2017-06-30.00:00:00 -> 2017-08-18.00:00:00
2017-06-26 14:17:50Olga | Yanosiksetdate: 2017-06-01.00:00:00 -> 2017-06-30.00:00:00
2017-06-01 23:05:01anonymoussetnote: 1016378.0