zamkniety

Utworzony 2017-03-20.10:02:19 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-06-26.14:17:02 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-06-26 14:17:02Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-26 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-20 10:02:19Olga | Yanosikcreate

2017-03-20 - data 1016

History
Date User Action Args

2017-05-26 - data 1015

History
Date User Action Args
2017-05-26 07:00:00anonymoussetnote: 1008059.0