w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2017-03-20.10:02:19 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-05-26.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-05-26 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-20 10:02:19Olga | Yanosikcreate