zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-03-13.11:26:09 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-30.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-06 10:21:18Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-03-13 11:26:09Olga | Yanosikcreate

2017-03-13 - data 995

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 994

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:00anonymoussetnote: 1410489.0 -> 1440707.0
2018-06-06 10:21:18Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-05-31 07:00:00anonymoussetnote: 1410489.0