zamkniety

Utworzony 2017-03-13.11:26:09 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-17.12:16:18 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-10-17.12:16:18
History
Date User Action Args
2018-10-17 12:16:18Iga | Yanosiksetmessages: + msg131
2018-10-17 12:16:11Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-22 12:21:57Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-06 10:21:18Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-03-13 11:26:09Olga | Yanosikcreate

2017-03-13 - data 995

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 994

History
Date User Action Args
2018-09-30 07:00:00anonymoussetnote: 1440707.0 -> 1545291.0
2018-08-22 12:21:57Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-30.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-06-30 07:00:00anonymoussetnote: 1410489.0 -> 1440707.0
2018-06-06 10:21:18Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-05-31 07:00:00anonymoussetnote: 1410489.0