zamkniety

Utworzony 2017-03-08.11:27:19 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-11-13.12:57:57 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-08-08.11:51:27
Planowany termin zakończenia robót 31.10.2018 r. (źródło: http://www.szdw.kielce.com.pl/)
History
Date User Action Args
2018-11-13 12:57:57Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-10-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-08 11:51:27Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg122
2018-07-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-03-08 11:27:19Olga | Yanosikcreate

2017-03-08 - data 987

History
Date User Action Args

2018-10-31 - data 986

History
Date User Action Args
2018-10-31 08:00:00anonymoussetnote: 1472863.0 -> 1576359.0
2018-08-08 11:51:27Iga | Yanosiksetdate: 2018-07-31.00:00:00 -> 2018-10-31.00:00:00
2018-07-31 07:00:01anonymoussetnote: 1472863.0