zamkniety

Utworzony 2017-03-03.09:56:01 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-01-05.10:17:44 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-05 10:17:44Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-05-10 12:10:06Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-06 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-03 09:56:01Basia | Yanosikcreate

2017-03-03 - data 979

History
Date User Action Args

2017-12-30 - data 978

History
Date User Action Args
2017-12-20 13:33:27Dawid | Yanosiksetdate: 2017-12-08.00:00:00 -> 2017-12-30.00:00:00
2017-12-01 11:29:08Iga | Yanosiksetdate: 2017-11-15.00:00:00 -> 2017-12-08.00:00:00
2017-10-14 21:24:04Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2017-11-15.00:00:00
2017-08-08 12:28:29Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-20.00:00:00 -> 2017-08-31.00:00:00
2017-05-10 12:10:06Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-06.00:00:00 -> 2017-05-20.00:00:00
2017-05-06 07:00:00anonymoussetnote: 987313.0