w-trakcie

Utworzony 2017-03-03.09:56:01 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-05-10.12:10:06 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-05-10 12:10:06Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-06 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-03-03 09:56:01Basia | Yanosikcreate