zamkniety

Utworzony 2017-02-28.08:22:14 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-08.17:59:22 przez Michoo.

Komentarze

Michoo napisał 2018-10-08.17:59:22
Otwarte od połowy sierpnia. Teraz trwają roboty wykończeniowe.
Olga | Yanosik napisał 2017-02-28.08:22:38
"Fragment ul. Ciołkowskiego (Białystok) na odcinku od ul. Branickiego do ul. Niedźwiedziej będzie zamknięty dla ruchu od 2 marca do 24 maja (wg planów), a fragment od ul. Niedźwiedziej do ul. Mickiewicza będzie ograniczony do komunikacji miejskiej oraz ruchu lokalnego do posesji."
History
Date User Action Args
2018-10-08 17:59:22Michoosetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
messages: + msg130
2018-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-28 07:36:01Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-24 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-05-17 09:18:08Olga | Yanosiksetnote: Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odc. od ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. N. Sulika” w terminie od 18 stycznia 2017 r. od godz. 12.00 do 24 maja 2018 r. wystąpią następujące utrudnienia w ruchu na ul. K. Ciołkowskiego: Całkowite zamknięcie dla ruchu ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Plażową do skrzyżowania z ul. Gen. N. Sulika. Ograniczenie ruchu do mieszkańców przyległych posesji na odcinku od ronda Mikołaja Kawelina do skrzyżowania z ul. Plażową.
url: http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/utrudnienia-w-ruchu-na-ul-k-ciolkowskiego-2.html
2017-02-28 08:22:38Olga | Yanosiksetmessages: + msg57
2017-02-28 08:22:14Olga | Yanosikcreate

2017-02-28 - data 973

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 972

History
Date User Action Args
2018-09-30 07:00:00anonymoussetnote: 1403595.0 -> 1545290.0
2018-05-28 07:36:02Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-24.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-05-24 07:00:00anonymoussetnote: 1403595.0
2017-05-17 09:18:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-24.00:00:00 -> 2018-05-24.00:00:00