zamkniety

Utworzony 2017-02-24.12:21:08 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-30.07:53:48 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-30 07:53:48Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-08-09 11:00:17Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-25 14:23:43Olga | Yanosiksetnote: zakończenie remontu szacowane -> zakończenie remontu szacowane, rozpoczął się dalszy etap prac
2017-02-24 12:21:08Basia | Yanosikcreate

2017-02-24 - data 967

History
Date User Action Args

2017-10-28 - data 966

History
Date User Action Args
2017-08-09 11:00:17Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-30.00:00:00 -> 2017-10-28.00:00:00
2017-07-30 07:00:00anonymoussetnote: 1084046.0
2017-05-25 14:23:43Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-30.00:00:00 -> 2017-07-30.00:00:00