zamkniety

Utworzony 2017-02-24.08:30:51 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-08.08:11:38 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-08 08:11:38Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-05-11 13:17:38Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-05 13:25:46anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-02-24 08:30:51Olga | Yanosikcreate