w-trakcie

Utworzony 2017-02-10.07:37:20 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-03.20:29:23 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-03 20:29:23Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-01 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-02-10 07:37:20Basia | Yanosikcreate

2017-02-08 - data 955

History
Date User Action Args

2018-02-28 - data 954

History
Date User Action Args
2018-02-07 13:14:55Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-04.00:00:00 -> 2018-02-28.00:00:00
2017-12-03 20:29:23Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-01.00:00:00 -> 2017-12-04.00:00:00
2017-12-01 08:00:00anonymoussetnote: 1222831.0