zamkniety

Utworzony 2017-02-06.14:18:52 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-11-13.12:59:14 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-08-03.11:15:39
Prace mają zakończyć się w październiku 2018
http://boleslawiec.tv/wideo/remont-mostu-w-swietoszowie/
History
Date User Action Args
2018-11-13 12:59:14Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-10-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-03 11:15:39Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg119
2018-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:24:47Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-02-06 14:18:52Olga | Yanosikcreate

2017-02-06 - data 944

History
Date User Action Args

2018-10-31 - data 945

History
Date User Action Args
2018-10-31 08:00:00anonymoussetnote: 1440706.0 -> 1576358.0
2018-08-03 11:15:39Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-30.00:00:00 -> 2018-10-31.00:00:00
2018-06-30 07:00:00anonymoussetnote: 1410488.0 -> 1440706.0
2018-06-07 11:24:47Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-05-31 07:00:00anonymoussetnote: 1410488.0