w-trakcie

Utworzony 2017-01-18.08:16:01 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-05-28.07:35:51 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-05-28 07:35:51Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-24 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-01-18 08:16:01Basia | Yanosikcreate

2017-01-18 - data 933

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 932

History
Date User Action Args
2018-05-28 07:35:51Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-24.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-05-24 07:00:00anonymoussetnote: 1403594.0