zamkniety

Utworzony 2017-01-18.08:16:01 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-08.17:56:47 przez Michoo.

Komentarze

Michoo napisał 2018-10-08.17:56:47
Otwarte od połowy sierpnia. Teraz trwają roboty wykończeniowe.
History
Date User Action Args
2018-10-08 17:56:47Michoosetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
messages: + msg129
2018-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-28 07:35:51Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-24 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-01-18 08:16:01Basia | Yanosikcreate

2017-01-18 - data 933

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 932

History
Date User Action Args
2018-09-30 07:00:00anonymoussetnote: 1403594.0 -> 1545289.0
2018-05-28 07:35:51Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-24.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-05-24 07:00:00anonymoussetnote: 1403594.0