zamkniety

Utworzony 2017-01-05.11:33:26 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-30.13:25:14 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-30 13:25:14Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-10-18 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-10-11 11:57:36Olga | Yanosikseturl: http://www.wroclaw.pl/remont-ul-suchej-objazdy -> http://www.gazetawroclawska.pl/wroclaw-sie-zmienia/g/nowe-centrum-wroclawia-tak-powstawala-galeria-wroclavia-kiedy-otwarcie-zdjecia,12514384,25683148/
2017-01-09 13:57:50Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-01-06 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-01-05 11:33:26Basia | Yanosikcreate

2017-01-06 - data 927

History
Date User Action Args
2017-01-06 08:00:00anonymoussetnote: 843046.0

2017-10-18 - data 926

History
Date User Action Args
2017-10-18 07:00:00anonymoussetnote: 1177859.0
2017-10-11 11:57:36Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-01.00:00:00 -> 2017-10-18.00:00:00