w-trakcie

Utworzony 2016-12-30.08:35:22 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-06-26.14:06:05 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-06-26 14:06:05Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-01 23:05:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-12-30 08:35:22Olga | Yanosikcreate

2016-12-30 - data 915

History
Date User Action Args

2018-05-30 - data 914

History
Date User Action Args
2017-11-08 10:27:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2018-05-30.00:00:00
2017-06-26 14:06:05Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-31.00:00:00 -> 2017-08-31.00:00:00
2017-06-01 23:05:00anonymoussetnote: 1016372.0