zamkniety

Utworzony 2016-12-30.08:35:22 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-12-11.14:46:15 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-12-11 14:46:15Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-12-07 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-11-13 13:23:45Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-22 12:34:35Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-07-13 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-06 09:37:23Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-06-26 14:06:05Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-01 23:05:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-12-30 08:35:22Olga | Yanosikcreate

2016-12-30 - data 915

History
Date User Action Args

2018-12-07 - data 914

History
Date User Action Args
2018-12-07 08:00:00anonymoussetnote: 1545288.0 -> 1610922.0
2018-11-13 13:23:45Iga | Yanosiksetdate: 2018-09-30.00:00:00 -> 2018-12-07.00:00:00
2018-09-30 07:00:00anonymoussetnote: 1452781.0 -> 1545288.0
2018-08-22 12:34:35Iga | Yanosiksetdate: 2018-07-13.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-07-13 07:00:00anonymoussetnote: 1016372.0 -> 1452781.0
2018-06-06 09:37:24Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-30.00:00:00 -> 2018-07-13.00:00:00
2017-11-08 10:27:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2018-05-30.00:00:00
2017-06-26 14:06:05Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-31.00:00:00 -> 2017-08-31.00:00:00
2017-06-01 23:05:00anonymoussetnote: 1016372.0