zamkniety

Utworzony 2016-12-09.09:54:38 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-02-06.12:48:01 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-02-06 12:48:01Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-07-14 10:05:54Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-12-09 09:54:38Olga | Yanosikcreate

2016-12-09 - data 909

History
Date User Action Args

2018-01-30 - data 908

History
Date User Action Args
2018-01-01 19:18:21Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-15.00:00:00 -> 2018-01-30.00:00:00
2017-10-30 12:36:19Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-31.00:00:00 -> 2017-11-15.00:00:00
2017-08-31 12:55:54Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-30.00:00:00 -> 2017-10-31.00:00:00
2017-07-14 10:05:54Olga | Yanosiksetdate: 2017-06-30.00:00:00 -> 2017-08-30.00:00:00
2017-06-30 07:00:00anonymoussetnote: 1047534.0