w-trakcie

Utworzony 2016-12-09.09:54:38 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-14.10:05:54 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-14 10:05:54Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-12-09 09:54:38Olga | Yanosikcreate