zamkniety

Utworzony 2016-11-28.11:44:35 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-06-26.14:04:19 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-06-26 14:04:19Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-11-28 11:44:35Basia | Yanosikcreate

2016-11-28 - data 907

History
Date User Action Args

2017-05-30 - data 906

History
Date User Action Args
2017-05-30 07:00:01anonymoussetnote: 1013331.0