zamkniety

Utworzony 2016-11-14.11:52:47 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-05-04.11:35:23 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-05-04 11:35:23Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-03-30 08:34:35Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-03-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-11-14 11:52:47Basia | Yanosikcreate

2016-11-15 - data 905

History
Date User Action Args
2016-11-28 10:36:37Basia | Yanosiksetdate: 2016-11-14.00:00:00 -> 2016-11-15.00:00:00

2017-06-30 - data 904

History
Date User Action Args
2017-03-30 08:34:35Basia | Yanosiksetdate: 2017-03-30.00:00:00 -> 2017-06-30.00:00:00
2017-03-30 07:00:00anonymoussetnote: 946017.0