w-trakcie

Utworzony 2016-11-08.12:03:53 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-08.11:40:55 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-08 11:40:55Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-11-08 12:03:53Basia | Yanosikcreate