zamkniety

Utworzony 2016-11-08.12:03:53 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-22.13:02:27 przez Łukasz | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-22 13:02:27Łukasz | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-08-08 11:40:55Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-11-08 12:03:53Basia | Yanosikcreate

2016-11-01 - data 889

History
Date User Action Args
2016-11-10 10:27:35Basia | Yanosiksetdate: 2016-11-08.00:00:00 -> 2016-11-01.00:00:00

2017-12-15 - data 888

History
Date User Action Args
2017-08-29 09:56:53Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-08-22 09:05:09Iga | Yanosiksetdate: 2017-08-18.00:00:00 -> 2017-08-31.00:00:00
2017-08-08 11:40:55Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-01.00:00:00 -> 2017-08-18.00:00:00
2017-08-01 07:00:00anonymoussetnote: 1086855.0