zamkniety

Utworzony 2016-11-02.12:45:43 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-05.09:33:33 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-06-05 09:33:33Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-05-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2016-11-02 12:45:43Olga | Yanosikcreate

2016-11-01 - data 876

History
Date User Action Args
2016-11-10 10:30:41Basia | Yanosiksetdate: 2016-11-02.00:00:00 -> 2016-11-01.00:00:00

2018-05-31 - data 875

History
Date User Action Args
2018-05-31 07:00:00anonymoussetnote: 1410487.0