zamkniety

Utworzony 2016-10-27.07:47:55 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-29.13:22:14 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-29 13:22:14Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-06-26 14:03:24Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-25 02:41:30anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-10-27 07:47:55Olga | Yanosikcreate

2016-10-27 - data 866

History
Date User Action Args

2017-08-30 - data 865

History
Date User Action Args
2017-06-26 14:03:18Olga | Yanosiksetdate: 2017-06-05.00:00:00 -> 2017-08-30.00:00:00
2017-06-25 02:41:30anonymoussetnote: -1.0