zamkniety

Utworzony 2016-10-24.09:15:11 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-13.10:50:57 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Olga | Yanosik napisał 2017-11-08.15:16:50
History
Date User Action Args
2018-06-13 10:50:57Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-11-08 15:16:50Olga | Yanosiksetmessages: + msg77
2017-11-08 15:15:44Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-05 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-10-24 09:15:11Olga | Yanosikcreate

2016-10-24 - data 852

History
Date User Action Args

2018-01-09 - data 851

History
Date User Action Args
2017-12-13 11:46:55Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-15.00:00:00 -> 2018-01-09.00:00:00
2017-11-08 15:16:50Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-05.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-11-05 08:00:00anonymoussetnote: 1195874.0
2017-08-31 13:14:36Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-30.00:00:00 -> 2017-11-05.00:00:00