w-trakcie

Utworzony 2016-10-24.09:15:11 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-08.15:16:50 przez Olga | Yanosik.

Komentarze

Olga | Yanosik napisał 2017-11-08.15:16:50
History
Date User Action Args
2017-11-08 15:16:50Olga | Yanosiksetmessages: + msg77
2017-11-08 15:15:44Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-05 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-10-24 09:15:11Olga | Yanosikcreate