zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2016-09-12.09:48:34 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-06-30.07:00:00 przez anonymous.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2019-03-12.13:53:00
History
Date User Action Args
2019-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-03-12 13:53:00Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg144
2019-01-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-10 12:13:35Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-12-21 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-22 12:24:05Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-07-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-18 11:26:08Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-09-12 09:48:34Olga | Yanosikcreate

2016-09-12 - data 737

History
Date User Action Args

2019-06-30 - data 736

History
Date User Action Args
2019-06-30 07:00:00anonymoussetnote: 1666478.0 -> 1829602.0
2019-03-12 13:53:00Iga | Yanosiksetdate: 2019-01-31.00:00:00 -> 2019-06-30.00:00:00
2019-01-31 08:00:00anonymoussetnote: 1622998.0 -> 1666478.0
2019-01-10 12:13:35Iga | Yanosiksetdate: 2018-12-21.00:00:00 -> 2019-01-31.00:00:00
2018-12-21 08:00:00anonymoussetnote: 1253629.0 -> 1622998.0
2018-08-22 12:24:05Iga | Yanosiksetdate: 2018-07-31.00:00:00 -> 2018-12-21.00:00:00
2018-03-29 11:45:07Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-31.00:00:00 -> 2018-07-31.00:00:00
2018-02-12 12:23:35Iga | Yanosiksetdate: 2018-02-15.00:00:00 -> 2018-03-31.00:00:00
2018-01-18 11:26:08Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-31.00:00:00 -> 2018-02-15.00:00:00
2017-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1253629.0