w-trakcie

Utworzony 2016-09-12.09:48:34 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-01-18.11:26:08 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-18 11:26:08Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-09-12 09:48:34Olga | Yanosikcreate

2016-09-12 - data 737

History
Date User Action Args

2018-03-31 - data 736

History
Date User Action Args
2018-02-12 12:23:35Iga | Yanosiksetdate: 2018-02-15.00:00:00 -> 2018-03-31.00:00:00
2018-01-18 11:26:08Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-31.00:00:00 -> 2018-02-15.00:00:00
2017-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1253629.0