zamkniety

Utworzony 2016-09-09.09:57:24 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-08.08:57:49 przez Olga | Yanosik.

Komentarze

Olga | Yanosik napisał 2016-10-20.12:06:52
221-10-2016 otwarcie pn nitki
History
Date User Action Args
2017-11-08 08:57:49Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2016-10-20 12:06:52Olga | Yanosiksetmessages: + msg47
2016-10-20 11:56:03Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-10-13 18:18:16anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-09-09 09:57:24Basia | Yanosikcreate

2016-09-09 - data 731

History
Date User Action Args

2017-05-21 - data 730

History
Date User Action Args
2017-05-10 08:41:54Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-01.00:00:00 -> 2017-05-21.00:00:00
2017-01-10 11:09:39Basia | Yanosiksetdate: 2016-12-15.00:00:00 -> 2017-05-01.00:00:00
2016-10-20 12:06:30Olga | Yanosiksetdate: 2016-10-31.00:00:00 -> 2016-12-15.00:00:00
2016-10-20 11:56:03Olga | Yanosiksetdate: 2016-10-07.00:00:00 -> 2016-10-31.00:00:00
2016-10-13 18:18:17anonymoussetnote: 747127.0