zamkniety

Utworzony 2016-09-09.09:57:24 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-08.08:57:49 przez Olga | Yanosik.

Komentarze

Olga | Yanosik napisał 2016-10-20.12:06:52
221-10-2016 otwarcie pn nitki
History
Date User Action Args
2017-11-08 08:57:49Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2016-10-20 12:06:52Olga | Yanosiksetmessages: + msg47
2016-10-20 11:56:03Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-10-13 18:18:16anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-09-09 09:57:24Basia | Yanosikcreate