w-trakcie

Utworzony 2016-08-24.08:23:45 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2016-12-30.09:29:30 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2016-12-30 09:29:30Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-12-24 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-08-24 08:23:45Olga | Yanosikcreate