zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2016-08-24.08:23:45 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-03-31.07:00:00 przez anonymous.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-09-04.11:58:28
Iga | Yanosik napisał 2018-01-30.12:44:18
Rok opóźnienia, budowa wiaduktu zakończy się na przełomie sierpnia i września 2018 r.:
https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,wiadukt-zlapal-opoznienie-bedzie-gotowy-za-rok,238389.html
History
Date User Action Args
2019-03-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-08 09:35:12Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-12-15 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-11-13 13:31:26Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-10-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-10-10 08:38:44Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-10-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-09-04 11:58:28Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg126
2018-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-30 12:44:18Iga | Yanosiksetmessages: + msg90
2016-12-30 09:29:30Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-12-24 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-08-24 08:23:45Olga | Yanosikcreate

2016-08-24 - data 653

History
Date User Action Args

2019-03-31 - data 652

History
Date User Action Args
2019-03-31 07:00:00anonymoussetnote: 1617730.0 -> 1729963.0
2019-01-08 09:35:12Iga | Yanosiksetdate: 2018-12-15.00:00:00 -> 2019-03-31.00:00:00
2018-12-15 08:00:00anonymoussetnote: 1576357.0 -> 1617730.0
2018-11-13 13:31:27Iga | Yanosiksetdate: 2018-10-31.00:00:00 -> 2018-12-15.00:00:00
2018-10-31 08:00:00anonymoussetnote: 1546726.0 -> 1576357.0
2018-10-10 08:38:45Iga | Yanosiksetdate: 2018-10-01.00:00:00 -> 2018-10-31.00:00:00
2018-10-01 07:00:00anonymoussetnote: 1509035.0 -> 1546726.0
2018-09-04 11:58:28Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-31.00:00:00 -> 2018-10-01.00:00:00
2018-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 826831.0 -> 1509035.0
2018-01-30 12:42:30Iga | Yanosiksetdate: 2018-01-30.00:00:00 -> 2018-08-31.00:00:00
2018-01-01 17:49:36Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-31.00:00:00 -> 2018-01-30.00:00:00
2017-03-30 14:22:40Olga | Yanosiksetdate: 2017-01-30.00:00:00 -> 2017-12-31.00:00:00
2016-12-30 09:29:30Olga | Yanosiksetdate: 2016-12-24.00:00:00 -> 2017-01-30.00:00:00
2016-12-24 08:00:00anonymoussetnote: 826831.0