zamkniety

Utworzony 2015-08-04.07:36:27 przez andrzej_aa, ostatnio edytowany 2018-08-02.12:54:07 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-02 12:54:07Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-13 08:20:28Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2018-05-18 11:59:17Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-18 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-05-02 11:00:40Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-04-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-06 08:01:47Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-08-10 08:52:12Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2015-08-07 23:57:51balrog-kunsetnote: Droga zamknięta na czas budowy biurowca Orion
2015-08-07 23:57:44balrog-kunsetmessages: - msg2
2015-08-07 23:57:39balrog-kunsetmessages: + msg2
2015-08-07 23:57:31balrog-kunsetmessages: - msg1
2015-08-07 23:57:20balrog-kunsetmessages: + msg1
title: Droga zamknięta na czas budowy biurowca Orion -> Budowa biurowca Orion
2015-08-04 07:36:27andrzej_aacreate

2015-08-01 - data 8

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 7

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:00anonymoussetnote: 1377721.0 -> 1440705.0
2018-05-18 11:59:17Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-18.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-05-02 11:00:40Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2018-05-18.00:00:00
2018-04-30 07:00:00anonymoussetnote: 1343575.0 -> 1377721.0
2018-04-06 08:01:47Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-31.00:00:00 -> 2018-04-30.00:00:00
2018-03-31 07:00:00anonymoussetnote: 1085547.0 -> 1343575.0
2018-01-30 11:25:03Olga | Yanosiksetdate: 2018-01-31.00:00:00 -> 2018-03-31.00:00:00
2018-01-04 10:05:23Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-31.00:00:00 -> 2018-01-31.00:00:00
2017-11-08 13:44:43Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-31.00:00:00
2017-08-10 08:52:12Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-31.00:00:00 -> 2017-11-30.00:00:00
2017-07-31 07:00:00anonymoussetnote: 1085547.0