w-trakcie

Utworzony 2015-08-04.07:36:27 przez andrzej_aa, ostatnio edytowany 2017-08-10.08:52:12 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-10 08:52:12Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2015-08-07 23:57:51balrog-kunsetnote: Droga zamknięta na czas budowy biurowca Orion
2015-08-07 23:57:44balrog-kunsetmessages: - msg2
2015-08-07 23:57:39balrog-kunsetmessages: + msg2
2015-08-07 23:57:31balrog-kunsetmessages: - msg1
2015-08-07 23:57:20balrog-kunsetmessages: + msg1
title: Droga zamknięta na czas budowy biurowca Orion -> Budowa biurowca Orion
2015-08-04 07:36:27andrzej_aacreate