zamkniety

Utworzony 2016-07-13.06:54:48 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-07.23:59:52 przez maraf24.

History
Date User Action Args
2017-11-07 23:59:52maraf24setstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-07-14 10:04:31Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-09-07 11:28:02Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-08-24 10:10:56Basia | Yanosikseturl: http://www.zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=2934 -> http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/jezyce-remont-przy-zajezdni-trwa-zobacz-zdjecia,3831978,artgal,t,id,tm.html
2016-07-13 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-07-13 06:55:47Olga | Yanosikseturl: http://www.zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=2934
2016-07-13 06:54:48Olga | Yanosikcreate

2016-07-13 - data 515

History
Date User Action Args
2016-07-13 07:00:00anonymoussetnote: 626292.0

2017-08-30 - data 514

History
Date User Action Args
2017-07-14 10:04:31Olga | Yanosiksetdate: 2017-06-30.00:00:00 -> 2017-08-30.00:00:00
2017-06-30 07:00:00anonymoussetnote: 1047533.0
2016-08-24 10:10:56Basia | Yanosiksetdate: 2016-08-31.00:00:00 -> 2017-06-30.00:00:00
2016-07-13 06:55:13Olga | Yanosiksetdate: 2016-07-27.00:00:00 -> 2016-08-31.00:00:00