w-trakcie

Utworzony 2016-07-13.06:54:48 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-14.10:04:31 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-14 10:04:31Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-09-07 11:28:02Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-08-24 10:10:56Basia | Yanosikseturl: http://www.zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=2934 -> http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/jezyce-remont-przy-zajezdni-trwa-zobacz-zdjecia,3831978,artgal,t,id,tm.html
2016-07-13 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-07-13 06:55:47Olga | Yanosikseturl: http://www.zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=2934
2016-07-13 06:54:48Olga | Yanosikcreate