zamkniety

Utworzony 2016-06-08.10:19:09 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-11-13.12:55:42 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-11-13 12:55:42Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-10-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2016-06-08 10:19:09Olga | Yanosikcreate

2016-06-08 - data 415

History
Date User Action Args

2018-10-31 - data 414

History
Date User Action Args
2018-10-31 08:00:00anonymoussetnote: 1576356.0