zamkniety

Utworzony 2016-05-16.13:57:33 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-07.23:39:10 przez maraf24.

History
Date User Action Args
2017-11-07 23:39:10maraf24setstatus: w-trakcie -> zamkniety
2016-12-28 09:49:47Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-12-20 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-05-16 13:57:33Olga | Yanosikcreate