zamkniety

Utworzony 2016-05-16.13:57:33 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-07.23:39:10 przez maraf24.

History
Date User Action Args
2017-11-07 23:39:10maraf24setstatus: w-trakcie -> zamkniety
2016-12-28 09:49:47Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-12-20 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-05-16 13:57:33Olga | Yanosikcreate

2016-05-16 - data 378

History
Date User Action Args

2017-05-30 - data 377

History
Date User Action Args
2017-04-21 13:16:05Basia | Yanosiksetdate: 2017-04-15.00:00:00 -> 2017-05-30.00:00:00
2017-03-21 12:19:51Olga | Yanosiksetdate: 2017-03-28.00:00:00 -> 2017-04-15.00:00:00
2017-03-01 07:45:48Basia | Yanosiksetdate: 2017-02-28.00:00:00 -> 2017-03-28.00:00:00
2017-02-08 08:50:03Basia | Yanosiksetdate: 2017-01-31.00:00:00 -> 2017-02-28.00:00:00
2017-01-17 13:20:56Olga | Yanosiksetdate: 2017-01-05.00:00:00 -> 2017-01-31.00:00:00
2016-12-28 09:49:47Olga | Yanosiksetdate: 2016-12-20.00:00:00 -> 2017-01-05.00:00:00
2016-12-20 08:00:00anonymoussetnote: 822825.0