w-trakcie

Utworzony 2016-05-16.13:57:33 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2016-12-28.09:49:47 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2016-12-28 09:49:47Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-12-20 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-05-16 13:57:33Olga | Yanosikcreate