zamkniety

Utworzony 2016-05-10.12:41:27 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-02.12:54:34 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-02-05.14:01:53
History
Date User Action Args
2018-08-02 12:54:34Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-02-05 14:01:53Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg91
2018-01-31 09:35:50anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-10-03 13:15:47Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-09-30 07:00:06anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-05-10 12:41:27Basia | Yanosikcreate

2016-05-10 - data 366

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 365

History
Date User Action Args
2018-02-05 14:01:53Iga | Yanosiksetdate: 2018-01-31.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-01-04 12:37:22Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-30.00:00:00 -> 2018-01-31.00:00:00
2017-11-08 08:13:02Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-30.00:00:00 -> 2017-12-30.00:00:00
2017-01-02 13:38:36Basia | Yanosiksetdate: 2016-11-30.00:00:00 -> 2017-07-30.00:00:00
2016-11-08 08:40:02Basia | Yanosiksetdate: 2016-10-30.00:00:00 -> 2016-11-30.00:00:00
2016-10-03 13:15:29Olga | Yanosiksetdate: 2016-09-30.00:00:00 -> 2016-10-30.00:00:00
2016-09-30 07:00:06anonymoussetnote: 731441.0