w-trakcie

Utworzony 2016-05-10.12:41:27 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2016-10-03.13:15:47 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2016-10-03 13:15:47Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-09-30 07:00:06anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-05-10 12:41:27Basia | Yanosikcreate