zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2016-05-04.12:29:57 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-12-31.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-08 09:07:42Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-01-03 10:31:15Olga | Yanosiksetnote: Pratulińska i Ossowskiego zamknięte w związku z budową II linii metra. Terminy otwarcia nie podane - roboczo ustawiony koniec roku. -> Pratulińska i Ossowskiego zamknięte w związku z budową II linii metra.
status: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-05-04 12:29:57Olga | Yanosikcreate

2016-05-04 - data 358

History
Date User Action Args

2019-12-31 - data 357

History
Date User Action Args
2019-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 835670.0 -> 2041741.0
2019-01-08 09:07:42Iga | Yanosiksetdate: 2018-12-31.00:00:00 -> 2019-12-31.00:00:00
2017-01-03 10:31:15Olga | Yanosiksetdate: 2016-12-31.00:00:00 -> 2018-12-31.00:00:00
2016-12-31 08:00:01anonymoussetnote: 835670.0