zamkniety

Utworzony 2016-04-11.12:04:27 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-09.12:48:21 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-11-09 12:48:21Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2016-11-09 07:40:45Basia | Yanosikseturl: http://www.powiat-piaseczynski.info/piaseczno/56-wydarzenia/8804-zamkniecie-wiaduktu-przy-alei-kalin -> http://www.powiat-piaseczynski.info/piaseczno/56-wydarzenia/9781-utrudnienia-drogowe-w-zwiazku-z-modernizacja-linii-kolejowej-nr-8
2016-09-21 09:42:54Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-09-16 07:00:18anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-04-11 12:04:27Olga | Yanosikcreate