zamkniety

Utworzony 2016-04-01.08:02:09 przez anonymous, ostatnio edytowany 2017-11-07.23:27:41 przez maraf24.

Komentarze

maraf24 napisał 2017-11-07.23:27:41
szalona_entropia zaktualizował
History
Date User Action Args
2017-11-07 23:27:41maraf24setstatus: w-trakcie -> zamkniety
messages: + msg76
2016-06-09 10:57:01Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-06-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-04-01 08:02:09anonymouscreate

2016-04-01 - data 321

History
Date User Action Args

2017-08-30 - data 320

History
Date User Action Args
2017-04-12 09:21:07Basia | Yanosiksetdate: 2017-04-01.00:00:00 -> 2017-08-30.00:00:00
2017-03-03 12:33:03Basia | Yanosiksetdate: 2017-03-01.00:00:00 -> 2017-04-01.00:00:00
2017-02-08 08:48:27Basia | Yanosiksetdate: 2017-01-31.00:00:00 -> 2017-03-01.00:00:00
2017-01-04 15:15:22Olga | Yanosiksetdate: 2016-12-31.00:00:00 -> 2017-01-31.00:00:00
2016-08-24 13:11:49Olga | Yanosiksetdate: 2016-09-01.00:00:00 -> 2016-12-31.00:00:00
2016-06-09 10:57:01Olga | Yanosiksetdate: 2016-06-01.00:00:00 -> 2016-09-01.00:00:00
2016-06-01 07:00:00anonymoussetnote: 579069.0