w-trakcie

Utworzony 2016-04-01.08:02:09 przez anonymous, ostatnio edytowany 2016-06-09.10:57:01 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2016-06-09 10:57:01Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2016-06-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-04-01 08:02:09anonymouscreate