zamkniety

Utworzony 2016-03-01.08:19:14 przez anonymous, ostatnio edytowany 2017-05-30.11:15:26 przez zbronek.

History
Date User Action Args
2017-05-30 11:15:26zbroneksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-28 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-26 06:38:26zbroneksetlat: 51.2353545386 -> 51.2351597287
lon: 22.5570291281 -> 22.5571203232
2016-03-01 08:19:14anonymouscreate

2015-10-19 - data 297

History
Date User Action Args
2017-04-26 06:38:26zbroneksetdate: 2016-03-01.00:00:00 -> 2015-10-19.00:00:00

2017-05-26 - data 296

History
Date User Action Args
2017-05-30 11:15:26zbroneksetdate: 2017-05-28.00:00:00 -> 2017-05-26.00:00:00
2017-05-28 07:00:00anonymoussetnote: 1010317.0
2017-04-26 06:38:26zbroneksetdate: 2017-04-30.00:00:00 -> 2017-05-28.00:00:00