w-trakcie

Utworzony 2016-02-24.10:36:36 przez anonymous, ostatnio edytowany 2017-05-24.06:46:22 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-05-24 06:46:22Olga | Yanosiksetnote: termin na przełomie maja i czerwca 2017 http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Rusza-budowa-przejscia-podziemnego-pod-jezdnia-ul-Okopowej-beda-zmiany-w-organizacji-ruchu,a,49081
2017-05-10 12:09:15Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-08 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-02-24 10:36:36anonymouscreate

2016-02-22 - data 289

History
Date User Action Args

2017-12-30 - data 288

History
Date User Action Args
2017-10-04 07:34:21Olga | Yanosiksetdate: 2017-06-05.00:00:00 -> 2017-12-30.00:00:00
2017-05-24 06:46:22Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-21.00:00:00 -> 2017-06-05.00:00:00
2017-05-10 12:09:15Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-08.00:00:00 -> 2017-05-21.00:00:00
2017-05-08 07:00:02anonymoussetnote: 989212.0
2017-04-25 10:08:09Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-01.00:00:00 -> 2017-05-08.00:00:00