w-trakcie

Utworzony 2016-02-24.10:36:36 przez anonymous, ostatnio edytowany 2017-05-24.06:46:22 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-05-24 06:46:22Olga | Yanosiksetnote: termin na przełomie maja i czerwca 2017 http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Rusza-budowa-przejscia-podziemnego-pod-jezdnia-ul-Okopowej-beda-zmiany-w-organizacji-ruchu,a,49081
2017-05-10 12:09:15Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-08 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2016-02-24 10:36:36anonymouscreate